1. Beheer
De website www.dutz.nl en www.dutzcollection.com staan onder beheer van Nethroma B.V. De contactgegevens zijn te vinden op onze website. Nethroma BV belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan Nethroma wordt niet aan derden doorgegeven.

2. Gegevens van bezoekers
Nethroma zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Nethroma gebruikt de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden:

2a. Het sturen van een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2b. Het sturen van een mail over beurzen waar Nethroma aan deelneemt, collectie of acties . Wanneer u deze mails niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden via een link in de email.
2c. wanneer wij hier van rechtswege een verzoek toe krijgen.

3. Website
De website van dutz.nl gebruikt cookies om de voorkeuren van de bezoeker te onthouden. Wanneer u het gebruik van cookies niet op prijs stelt kunt u dit instellen in de Internet Opties van uw webbrowser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Nethroma. De contactgegevens staan vermeld op onze website.

5. Disclaimer
Nethroma is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacy Policy voor klanten die bestellen in de B-to-B webshop op shop.dutz.nl, sales.dutz.nl en verkauf.dutz.nl

1. Nethroma gebruikt gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden:
1a. Het verwerken van de bestelling.
1b. Het sturen van een bevestigingsmail van de bestelling.
1c. Het verzenden van de bestelling.

2. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien en te wijzigen. Dit kan via de website of persoonlijk bij Nethroma. U kunt ons ook mailen of schrijven:

Nethroma BV
Bescherming persoonsgegevens
Eckertstraat 33
8263CB Kampen